Site Tools


การพิมพ์บิลขาย

การพิมพ์บิลขาย

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

การพิมพ์บิลขาย

  • สามารถทำได้โดยกด “ พิมพ์” ที่ข้างล่างกลางจอ

  • เลือกเครื่องพิมพ์ (วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ดูที่ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์สำหรับ IOS)
  • เลือกจำนวน
  • กด “ Print”
การพิมพ์บิลขาย.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/02/25 16:06 โดย peerax