Site Tools


การพิมพ์บิลซื้อ

การพิมพ์บิลซื้อ

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

การพิมพ์บิลซื้อ

  • สามารถทำได้โดยกด “ พิมพ์” ที่ข้างล่างกลางจอ

  • เลือกเครื่องพิมพ์ (วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ดูที่ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์สำหรับ IOS)
  • เลือกจำนวน
  • กด “ Print”
การพิมพ์บิลซื้อ.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/02/25 14:55 โดย peerax