Site Tools


คลังสินค้า

คลังสินค้า

คู่มือสำหรับ ANDROID

หน้าตาหน้าหลักของคลังสินค้าที่แสดงสินค้าทั้งหมดของกิจการ/ร้านค้าเรา และที่มุมขวาบนจะมีเมนู ต่างๆ ให้เราเลือกใช้

หมวดหมู่สินค้ากดเพื่อเลือกค้าตามหมวดหมู่
เพิ่มสินค้ากดเพื่อเพิ่มสินค้าเข้าคลัง
แก้ไขหมวดหมู่สินค้ากดเพื่อแก้ไข,ลบ,เพิ่ม หมวดหมู่สินค้า

คู่มือสำหรับ IOS

เมื่อเลือกเมนูสินค้า จะพบกับคลังสินค้าสามารถเลือกการแสดงผลได้ 2 แบบ คือ แบบGrid view และแบบ List view โดยเลือกทางด้านล่างของหน้าจอ


- คลังสินค้า Grid view คลังสินค้า Grid view


- คลังสินค้า List view คลังสินค้า List view

สามารถเลือกหมวดหมู่ได้โดย
- กดที่ “ หมวดหมู่” จะพบหมวดหมู่สินค้าให้เลือก
- กดที่หมวดหมู่ที่ต้องการ ก็จะแสดงสินค้าในหมวดหมู่นั้น

เลือกหมวดหมู่ IOS

การค้นหาสินค้า
- กดที่กล่อง “ ค้นหา”
- พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการค้นหา
:!: ควรจะเลือกหมวดหมู่เป็นแสดงทั้งหมด ก่อนทำการค้นหาเพื่อผลการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น

คลังสินค้า.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/02/24 12:57 โดย peerax