Site Tools


ซื้อเข้า

ซื้อเข้า

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

ซื้อเข้า

  • โดยเลือกเมนู “ ซื้อเข้า”

  • เมื่อเข้ามาจะพบ “ ประวัติการสั่งซื้อ” ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้
    • สร้างบิลใหม่ โดยกด ”+” ทางด้านขวาบนของจอ
    • ค้นหาบิลตามวัน โดยกด ทางด้านล่างของจอ
    • ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยกด ทางด้านล่างของจอ

ซื้อเข้า.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/02/25 15:18 โดย peerax