ดูรายละเอียดบิลซื้อ

ดูรายละเอียดบิลซื้อ

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

ดูรายละเอียดบิลซื้อ

  • สามารถทำได้โดยเลือกบิลใน “ ประวัติการสั่งซื้อ”

  • รอสักครู่จะแสดงบิลที่เลือกออกทางหน้าจอ

การพิมพ์บิลดูที่ การพิมพ์บิลซื้อ
การลบบิลดูที่ ลบบิลซื้อ

ดูรายละเอียดบิลซื้อ.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/02/25 15:09 โดย peerax