Site Tools


ตั้งค่า

ตั้งค่า

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

ตั้งค่า

  • เลือกเมนู “ ตั้งค่า”

  • จะพบเมนูย่อยให้เลือกดังนี้

รายชื่อรายละเอียด
ข้อมูลบริษัทสำหรับจัดการข้อมูลต่างๆของบริษัท
ผู้ใช้สำหรับจัดการข้อมูลต่างๆของผู้ใช้
บิลสำหรับจัดการข้อมูลบิล
จัดการเครื่องพิมพ์คู่มือสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่มี air print
เครื่องพิมพ์จัดการเครื่องพิมพ์ POS
ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อจัดการใบเสร็จจากการขาย POS
การแจ้งเตือนจัดการการแจ้งเตือนต่างๆจากระบบ
จัดการหน้าร้านเวบ carminus.comจัดการเวบ E-commerce
ตั้งค่า.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/05/02 14:57 โดย peerax