Site Tools


ตั้งค่าบริษัท

ตั้งค่าบริษัท

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

ตั้งค่าบริษัท

  • ทำได้โดยเลือกเมนู “ ข้อมูลบริษัท”

  • โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกดังนี้
  • โดยข้อมูลที่กรอกจะปรากฏที่หัวบิลซื้อ-ขาย
ชื่อฟิวส์ คำอธิบาย
รูปโลโก้-
เลขที่ผู้เสียภาษี-
ชื่อบริษัท-
ที่อยู่-
เบอร์โทร-
แฟกซ์-
E-mail-
เวปไซต์-
facebook-
เกี่ยวกับบริษัทการแนะนำธุรกิจ หรือรายละเอียดธุรกิจแบบคร่าว
  • เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วกด “ บันทึก” ที่มุมขวาบน
  • การเปลี่ยนโลโก้บริษัททำได้โดยกดที่ภาพโลโก้
  • จะให้เลือกที่มาของภาพ

  • เลือกภาพ รอจะกว่าจะอัพโหลดเสร็จ

:!: การเปลี่ยนภาพนั้นไม่ต้องกด “ บันทึก” ที่มุมขวาบนก็สามารถเปลี่ยนได้เลย

ตั้งค่าบริษัท.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/02/25 10:01 โดย peerax