Site Tools


ผู้ค้าส่ง

ผู้ค้าส่ง

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

ผู้ค้าส่ง

  • เมนูเลือก “ ผู้ค้าส่ง”
    • ในหน้านี้จะแสดงผู้ค้าส่งทั้งหมดของเราโดยแสดง “ ชื่อกิจการของผู้ค้าส่ง” การแสดงผลมีให้เลือก 2 รูปแบบ
      • แบบ grid

  • แบบ List

  • โดยสามารถค้นหาชื่อผู้ค้าส่งโดยพิมพ์ในช่องค้นหาทางด้านบนขวา

ผู้ค้าส่ง.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/05/02 14:31 โดย peerax