Site Tools


รายงาน

รายงาน

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

รายงาน

  • เมนูเลือก “ รายงาน”
    • จะมีรายงานให้เลือก 3 กลุ่มหลักคือ
      • รายงานการขาย

  • รายงานการซื้อ

  • รายงานคลังสินค้า

รายงาน.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/02/25 16:43 โดย peerax