Site Tools


ลูกค้า

ลูกค้า

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

ลูกค้า

  • เมนูเลือก “ ลูกค้า”
    • ในหน้านี้จะแสดงลูกค้าทั้งหมดของเราโดยแสดง “ ชื่อกิจการของลูกค้า” การแสดงผลมีให้เลือก 2 รูปแบบ
      • แบบ grid โดยจะแบ่งสีลูกค้าจากเวบ (สีเขียว) และลูกค้าที่เพิ่มเข้าจากเรา (สีฟ้า)

  • แบบ List

  • โดยสามารถค้นหาชื่อผู้ค้าส่งโดยพิมพ์ในช่องค้นหาทางด้านบนขวา

ลูกค้า.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/05/02 14:36 โดย peerax