Site Tools


เพิ่มผู้ค้าส่ง

เพิ่มผู้ค้าส่ง

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

เพิ่มผู้ค้าส่ง

  • โดยกด ”+” ที่มุมขวาบนของจอ


  • กรอกรายละเอียดของผู้ค้าส่ง

  • เมื่อครบถ้วนแล้วกด “ บันทึก” ที่ด้านซ้ายล่าง เพื่อบันทึกข้อมูล
เพิ่มผู้ค้าส่ง.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/02/24 16:43 โดย peerax