Site Tools


เพิ่มผู้ใช้

เพิ่มผู้ใช้

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

เพิ่มผู้ใช้

  • โดยกด ”+” ที่มุมขวาบนของจอ


  • กรอกรายละเอียดของผู้ผู้ใช้

  • เมื่อครบถ้วนแล้วกด “ บันทึก” ที่ด้านซ้ายล่าง เพื่อบันทึกข้อมูล
เพิ่มผู้ใช้.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/02/25 16:32 โดย peerax