Site Tools


เพิ่มลูกค้า

เพิ่มลูกค้า

คู่มือสำหรับ ANDROID


คู่มือสำหรับ IOS

เพิ่มลูกค้า

  • โดยกด ”+” ที่มุมขวาบนของจอ


  • กรอกรายละเอียดของลูกค้า

  • เมื่อครบถ้วนแล้วกด “ บันทึก” ที่ด้านซ้ายล่าง เพื่อบันทึกข้อมูล
เพิ่มลูกค้า.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/02/24 17:16 โดย peerax