Site Tools


เพิ่มสินค้า

เพิ่มสินค้า

คู่มือสำหรับ ANDROID

เมื่อต้องการเพิ่มสินค้าให้เรากดปุ่มเพิ่มสินค้า เพื่อทำการเพิ่มสินค้าเข้าคลังหลังจากกดปุ่ม แอพจะเข้าสู่หน้าเพิ่มสินค้าตามรูปภาพด้านล่าง

หน้าหลักของการเพิ่มสินค้า มีรายละเอียดที่ต้องใส่ดังนี้

ชื่อสินค้าใส่ชื่อสินค้า
รหัสสินค้าใส่รหัสสินค้าของคุณตามต้องการ
เลือกหมวดหมู่สินค้าเลือกหมวดหมู่สินค้าที่มี(ต้องทําการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าก่อน)
ราคาขายใส่ราคาขายของสินค้าที่ต้องการขาย(ราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีซึ่งจะมีการคําานวนที่หลัง)
ราคาซื้อใส่ราคาสินค้าที่เราได้ซื้อมา
รายละเอียดสินค้าใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า(ไม่ใส่ หรือ มาใส่ทีหลังได้)
ประเภทสินค้ามี 2 ประเภทให้จัดการคือ 1.สินค้าบริการ 2.สินค้าจำหน่าย
สถานะการขายเลือก ON หรือ OFF เพื่อ แสดงให้เห็นว่าสินค้านี้ยังขายปกติหรือไม่ขายแล้ว ซึ่ง ON = ขายปกติ , OFF = เลิกขาย
vat 7%เลือก ON หรือ OFF เพื่อใช้ในการคําานวน vat ซ่ึงโปรแกรมจะคํานวนให้อัตโนมัติ ซึ่ง ON = คำนวณ , OFF = ไม่คำนวณ

เม่ือใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้เรากด SAVE เพื่อบันทึกและดำเนิน การต่อหรือกดCANCELเพื่อยกเลิกได้ ถ้าเรากด SAVE จะเข้าสู่หน้าการ อัพโหลดรูปภาพ

หน้าหลักของการเพ่ิมรูป โลโก้สินค้า และ รูปของสินค้า โดยที่จะมีหน้าตาหลักเหมือนกัน ให้สังเกตท่ีข้อความท่ีแสดงขึ้นมาว่าให้เพิ่มโลโก้หรือรูปสินค้าถัดไปให้เราคลิกที่ปุ่ม เลือกรูป เพื่อทำการเลือกรูปโลโก้หรือรูปสินค้า ตามที่เราต้องการ

!! ในการอัพโหลดรูปน้ันจะสามารถอัพโหลดได้เฉพาะไฟล์นามสกุล PNG , JPEG , GIF เท่านั้น


เมื่อได้ทำการอัพโหลดรูปโลโก้สินค้า และ รูปของสินค้าเสร็จแล้วแอพพลิเคชั่นจะกลับสู่หน้าหลักของคลังสินค้าทั้งหมดอัติโนมัติ และ เราสามารถดูรายละเอียดสินค้าที่เราได้เพิ่มเข้าไปใหม่ทันทีคู่มือสำหรับ IOS

เพิ่มสินค้าใหม่
 • เลือกเมนู “ สินค้า”
 • กดที่ ”+” ด้านขวาบนของจอ

 • หน้าสินค้า/บริการใหม่

หมายเลข คำอธิบาย
1 รูปโลโก้สินค้า
2 รูปอิ่นๆของสินค้า
3 ข้อมูลสินค้า
4 บันทึกสินค้า

จัดการรูปโลโก้

 • กดที่บริเวณหมายเลข 1
 • เลือกแหล่งที่มาของรูป จากการถ่ายรูป หรือ รูปในเครื่อง
 • ถ่ายรูป หรือ เลือกรูป

จัดการรูปอื่นๆของสินค้า

 • กดค้างที่บริเวณหมายเลข 2
 • เลือก “ เพิ่มรูป”
 • เลือกแหล่งที่มาของรูป จากการถ่ายรูป หรือ รูปในเครื่อง
 • ถ่ายรูป หรือ เลือกรูป

กรณีลบรูปอื่นๆ

 • กดค้างที่บริเวณหมายเลข 2 บนรูปที่ต้องการลบ
 • เลือก “ ลบรูป”
 • กด “ ตกลง” เพื่อยืนยันการลบรูป

รายละเอียดข้อมูลของสินค้า/บริการ

 • ทำได้โดยกรอกข้อมูลในบริเวณหมายเลย 3 ซึ่งมีช่องให้กรอกดังนี้
ชื่อฟิวส์ คำอธิบาย
รหัสสินค้า -
ชื่อสินค้า -
กสุ่มสินค้า กดเพื่อเลือกกลุ่มสินค้า
ราคาขาย ราคาที่ตั้งไว้ขายออก
ราคาซื้อ -
จุดต่ำสุด เพื่อเตือนเมื่อมีสินค้าต่ำว่าจุดนี้
ปุ่มที่ 1เลือกระหว่างสินค้า หรือบริการ โดยสินค้าบริการจะไม่นับสต๊อก (:!:ไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง)
ปุ่มที่ 2เลือกระหว่างสินค้าขายปกติ กับ สินค้าหยุดการขาย
ปุ่มที่ 3เลือกระหว่างสินค้าคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ ขายสดไม่มีภาษี
รายละเอียดสินค้า-
เพิ่มสินค้า.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/05/02 13:51 โดย peerax