Site Tools


privacy_policy

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 25 มีนาคม 2557

แอพ Surinrobot SHOP เป็นบริการฟรี คุณสามารถใช้บริการของเราได้ทันทีหลังจากลงทะเบียนสมัครร้านค้าใหม่ แอพนี้จะช่วยให้คุณบริการจัดการร้านค้าของคุณได้มากมาย ช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิพล ช่วยวิเคราะห์ แจ้งเตือน รายงาน ฯลฯ ให้คุณเกือบครบถ้วนในการทำการค้า

เนื่องจากคุณใช้บริการของเรา เราจึงต้องการให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าเราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร และคุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

นโยบายส่วนบุคคลของเราจะอธิบายถึง:

 • ข้อมูลที่เรารวบรวมจัดเก็บ
 • เหตุผลและวิธิการที่เราจัดเก็บข้อมูลไว้ให้คุณ
 • ทางเลือกที่เรานำเสนอ รวมถึงวิธีการเข้าถึงและอัปเดตข้อมูล

ข้อมูลร้านค้าทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา และเราทราบดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีสำคัญมาก ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ใหม่หรือเก่าของ Surinrobot SHOP โปรดใช้เวลาทำความเข้าใจหลักปฏิบัติของเราและหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดดูที่หน้านี้

ข้อมูลที่เรารวบรวมจัดเก็บ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ของเราทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวของคุณ ( เจ้าของร้านค้า ) ข้อมูลร้านค้า สินค้า ผู้ค้าส่ง ( Supplier ) ลูกค้า ข้อมูลการซื้อ การขาย กำไร ขาดทุน ฯลฯ ไปจนถึงข้อมูลที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างเช่นข้อมูลพนักงาน เพื่อกำหนดสิทธิการใช้งาน เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด คุณจะสามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆที่มีความสำคัญเหล่านี้ได้สะดวกมากที่สุดในโลกออนไลน์

เรารวบรวมข้อมูลด้วยสามวิธีคือ:

 • ข้อมูลที่คุณให้เรา
 • ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
 • ข้อมูลที่เราได้จากการใช้บริการของคุณ

เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในบันทึกเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้อาจประกอบด้วย:

 • ข้อมูลที่คุณให้เรา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของคุณ ร้านค้าของคุณ ผู้ค้าส่ง ลูกค้า สินค้า การซื้อ การขาย พนักงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ เช่น สต็อกสินค้า กำไร ขาดทุน เป็นต้น
 • ข้อมูลที่เราได้จากการใช้บริการของคุณ เช่น จำนวนครั้งที่ Login เป็นต้น
 • ข้อมูลอุปกรณ์ เราอาจรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ และข้อมูลเครือข่ายมือถือ ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วย
 • รายการข้อมูลกิจกรรมอุปกรณ์ เช่น ข้อขัดข้อง กิจกรรมระบบ การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ การตั้งค่า setting ของระบบในแอพ วันที่และเวลาในคำขอของคุณ และ URL อ้างอิง
 • ข้อมูลตำแหน่ง เมื่อคุณใช้บริการระบุตำแหน่งของร้านค้าในแอพ Surinrobot SHOP เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แท้จริงของคุณ เช่น สัญญาณ GPS ที่โทรศัพท์มือถือส่งไป นอกจากนี้เราอาจใช้เทคโนโลยีหลายๆ อย่างในการระบุตำแหน่งของร้านค้าคุณ เช่น ข้อมูลเซ็นเซอร์จากอุปกรณ์ของคุณที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดการเชื่อมต่อ WiFi ในบริเวณใกล้เคียงและเสาสัญญาณ·เป็นต้น
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง เราอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณโดยใช้กลไกต่างๆ เช่น พื้นที่ว่างในตัวเครื่อง ( free space ) ฯลฯ
 • คุกกี้และตัวบ่งชี้แบบไม่ระบุตัวตน เราใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อคุณเยี่ยมชมบริการในเครือของ Surinrobot ซึ่งอาจรวมถึงการส่งคุกกี้หรือตัวบ่งชี้แบบไม่ระบุตัวตนอย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังอุปกรณ์ของคุณด้วย นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้และตัวบ่งชี้ที่ไม่ระบุตัวตนเมื่อคุณมีการโต้ตอบกับบริการที่เราให้กับพันธมิตรของเรา เช่น บริการโฆษณา หรือคุณลักษณะของ Surinrobot ที่อาจปรากฏบนไซต์อื่นๆ

วิธีการใช้ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมจากบริการทั้งหมดของเราเพื่อให้บริการ รักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ และปกป้อง Surinrobot และผู้ใช้ของเรา

วิธีนำข้อมูลไปใช้ อาจประกอบด้วย:

 • อำนวยความสะดวกการใช้งาน เช่น จดจำการใช้ printer ล่าสุดว่าเป็น IP อะไร เป็นต้น
 • ประมวลผล เช่น สต็อกคงเหลือ กำไร ขาดทุน ฯลฯ เพื่อแสดงเป็นรายงานวิเคราะห์ให้คุณ
 • กำหนดสิทธิการใช้งาน เช่น การกำหนดสิทธิการเข้าถึงการแก้ไขข้อมูลของพนักงาน เป็นต้น
 • บริการจัดการ เพื่อให้คุณเข้าถึงลูกค้าของคุณได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
 • สร้างเวบไซท์ร้านค้าให้คุณ

เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้

Surinrobot ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในเซิร์ฟเวอร์ของเราในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย

ความโปร่งใสและหลากหลาย

แต่ละคนมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน เป้าหมายของเราคือความชัดเจนว่าเรารวบรวมข้อมูลใดเพื่อให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรให้เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

 • ตรวจสอบและควบคุมข้อมูลบางประเภทที่ผูกติดอยู่กับบัญชี Account ของคุณ
 • ใช้เครื่องมือแก้ไขของเราเพื่อดูและแก้ไขของคุณ
 • ควบคุมว่าจะแบ่งปันข้อมูลกับใคร เช่น พนักงาน
 • รับข้อมูลจากบริการต่างๆ ของเรา

ข้อมูลที่คุณแบ่งปัน

บริการหลายๆ อย่างของเราทำให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่นได้ โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลสู่สาธารณะ เครื่องมือค้นหาต่างๆ รวมถึง Surinrobot อาจจัดทำดัชนีข้อมูลของคุณ บริการของเรามีตัวเลือกในการแบ่งปันและนำเนื้อหาของคุณออกให้เลือกใช้มากมาย เช่น การสร้างเวบไซท์ขายสินค้าของคุณ เพื่อแบ่งปันข้อมูลสินค้าสู่สาธารณะ เป็นต้น

การเข้าถึงและการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของเรา เรามุ่งหวังที่จะให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง เราจะพยายามหาหนทางให้คุณสามารถอัปเดตหรือลบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เว้นแต่กรณีที่เราต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือจุดประสงค์ทางกฎหมาย เมื่ออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนที่เราจะสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

เราอาจปฏิเสธคำขอซ้ำซ้อนอันเกินควร ต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคมากเกินไป (เช่น การพัฒนาระบบใหม่หรือเปลี่ยนหลักปฏิบัติพื้นฐานที่มีอยู่) เสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริง (เช่น คำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลสำรอง)

หากเราสามารถให้คุณเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ เราจะดำเนินการให้ฟรียกเว้นในกรณีที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเกินควร เรามุ่งหวังที่จะรักษาบริการของเราให้สามารถปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายโดยอุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ หลังจากที่คุณลบข้อมูลจากบริการของเรา เราอาจจะยังไม่ลบสำเนาที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่หรือนำข้อมูลออกจากระบบสำรองของเราโดยทันที

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร และบุคคลต่างๆ ภายนอก Surinrobot ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ
 • คุณเป็นพนักงาน ( เจ้าของร้านมีสิทธิเข้าถึงข้อมุลคุณ )
 • เป็นข้อมูลบนเวบไซท์ร้านค้าของคุณ

สำหรับการประมวลผลภายนอก

 • เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือ ธุรกิจหรือบุคคลที่วางใจได้อื่นๆ เพื่อให้ประมวลผลข้อมูลแก่เรา โดยดำเนินการตามคำแนะนำและตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา รวมถึงมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอก Surinrobot หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรเพื่อ:

 • ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ
 • บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
 • ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค
 • ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Surinrobot ผู้ใช้ของเรา หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลซึ่งถูกรวบรวมอันไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ไว้สู่สาธารณะและกับพันธมิตรของเรา เช่น ผู้ตีพิมพ์ ผู้โฆษณา หรือไซต์ที่เชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อแสดงแนวโน้มการใช้บริการโดยทั่วไปของเรา

หาก Surinrobot มีส่วนในการควบรวม การได้มา หรือการขายสินทรัพย์ เราจะยังคงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เป็นความลับและแจ้งให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบทราบก่อนที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายส่วนบุคคลอื่น

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้อง Surinrobot และผู้ใช้ของเราจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลที่เราเก็บรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

 • เราเข้ารหัสบริการมากมายของเราด้วย SSL
 • เราตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของ Surinrobot ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาที่เข้มงวด และอาจถูกลงโทษหรือเลิกจ้างหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

แอปพลิเคชัน

นโยบายส่วนบุคคลของเรานำไปใช้กับบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดย Surinrobot Company Limited และบริษัทในเครือ รวมถึงบริการต่างๆ จากไซต์อื่นๆ (เช่น บริการโฆษณาของเรา) แต่ไม่รวมบริการที่มีนโยบายส่วนบุคคลอื่นแยกต่างหากซึ่งไม่ได้รวมอยู่กับนโยบายส่วนบุคคลนี้

การบังคับใช้

เราตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติของเรากับนโยบายส่วนบุคคลของเราอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเราได้รับคำร้องแบบลายลักษณ์อักษรที่เป็นทางการ เราจะติดต่อผู้ส่งคำร้องเพื่อติดตามผล เราทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่สามารถตกลงกับผู้ใช้ของเราโดยตรงได้

การเปลี่ยนแปลง

นโยบายส่วนบุคคลของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ เราจะไม่ลดทอนสิทธิของคุณภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้หากไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลในหน้าเว็บนี้

privacy_policy.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/03/24 23:25 โดย tanakorn